blue flower

 

Ved dødsfall

Det er som regel mange spørsmål som dukker opp etter et dødsfall. Skal det være begravelse eller bisettelse? Hvilken type seremoni skal det være? Skal det i det hele tatt være noen seremoni? Hvilke offentlige papirer må vi fylle ut?

Vår viktigste oppgave er å sørge for at pårørende føler trygghet for at alle forhold rundt et dødsfall. Vi sørger for å veilede på en ryddig og oversiktlig måte, slik at du får den hjelpen du trenger.

De vanligste oppgavene vi bistår med er:

* informasjon om og valg av begravelse eller bisettelse

* informasjon og bestilling av sted for seremoni, f.eks kirke eller kapell

* informasjon om begravelse eller bisettelse

* informasjon om sted for seremoni, f.eks kirke eller kapell

* informasjon og valg av gravplass

* bestilling av seremonirom og prest / seremonileder / musiker

* utfylling av nødvendige offentlige papirer

* utforming av program for seremonien

* valg av musikk og eventuelle salmer eller andre sanger

* utforming og innsending av dødsannonser

* valg av blomster og pynt

Vi hjelper også med å hente og stelle avdøde, samt å legge avdøde i kiste.

Fra pårørendes side må det velges en person som er ansvarlig for gravferden. Dette vil være den personen som er familiens formelle representant overfor oss og det offentlige. Dette vil ofte være nærmeste familie, ektefelle eller barn. Dersom det ikke lar seg gjøre å bestemme hvem som skal stå som ansvarlig for gravferden vil sosialsjefen i avdødes kommune bestemme hvem som er ansvarlig.