Vi kan bistå med tilretteleggelse for alle typer gravferder, uavhengig av livssyn eller religion.

Det finnes ingen krav som sier at man må ha en seremoni, og noen velger å gjennomføre en begravelse eller kremasjon uten en seremoniell handling i forkant. Tradisjonelt pleier man i Arna som regel likevel å ha en form for seremoni. Det vanligste er å gjennomføre en begravelse eller bisettelse i kirke eller kapell. Det finnes kapell i Bergen som kan benyttes dersom man ikke ønsker en kristen gravferd.

Når man bestemmer seg for hvilken type seremoni som skal gjennomføres, bør man, dersom dette er kjent, så langt som mulig forsøke å la den være i tråd med avdødes ønsker. Det kan være at avdøde har uttrykt ønske om begravelse eller bisettelse, religion og gravsted.

 

Seremonityper:

Kirkelig

Gravferdsseremonien gjennomføres som en begravelse eller bisettelse, og ledes av en prest. 

En tradisjonell bisettelse i Den norske kirke inneholder tre salmer, i tillegg til preludium og postludium. Det er også rom for musikk i tillegg til dette.

En begravelse inneholder det samme, men det kommer også en salme i tillegg som synges ute på graven.

 

Human-Etisk

Både medlemmer og ikke-medlemmer av Human-Etisk forbund kan få bistand av forbundet til en begravelse eller bisettelse. Ikke-medlemmer må betale en avgift til forbundet.

En humanistisk seremoni kan inneholde forskjellige innslag som f.eks musikk, diktlesning og minnetale. Det vanligste er at seremonilederen fra Human-Etisk Forbund setter opp et program sammen med pårørende

Katolsk

En katolsk begravelse foregår som regel i en av de katolske kirkene eller et av byens kapell. Messen settes opp i samarbeid med presten som leder gravferden, og inneholder som regel forbønn, salmer, musikk og bibellesning.


Andre religioner og trossamfunn

Alle trossamfunn har sitt eget rituale og sin egen liturgi for å gjennomføre gravferd. Vi samarbeider med alle trossamfunn for å gjennomføre en begravelse eller en bisettelse på en slik måte at det blir i tråd med avdødes og pårørendes tro.


Dersom man ønsker å avholde en privat minnestund, eventuelt livssynsnøytral gravferd, så er vi også behjelpelig med dette. En slik begravelse eller bisettelse kan avholdes i livssynsnøytrale seremonirom, som for eksempel Møllendal kapell. Vi kan bidra til å tilrettelegge og gjennomføre en privat seremoni som er i tråd med avdødes og pårørendes ønsker.