blue flower

 

Om oss

Arna Gravferdsbyrå as ledes av Ragnhild Thorsheim Kristing, som i tillegg også er leder for Gravferdshjelpen as og Vatne begravelsesbyrå as. I dag er vi 11 medarbeidere som sammen har det mangfold av kompetanse og menneskelig egenskaper som skal til for å tilrettelegge for en verdig seremoni.  Det er mange spørsmål som skal besvares i forbindelse med en seremoni, og mange pårørende undrer seg over hva som er vanlig skikk og bruk. Mange er også usikker på hva de forskjellige elementene koster.

I tillegg til rådgiving gir vi alltid et prisoverslag over hva sermonien vil koste.

 

PERSONVERNSERKLÆRING FOR ARNA GRAVFERDSBYRÅ AS

Daglig leder Ragnhild Thorsheim Kristing er på vegne av Arna Gravferdsbyrå AS behandlingsansvarlig for begravelsesbyråets behandling av personopplysninger. Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder (den som er ansvarlig for gravferden), arvinger og andre pårørende: Navn adresse, telefonnummer, fødselsdato, slektskapsforhold til avdøde og e-postadresse. Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser (bl.a vis a vis offentlige etater) etter avtale med deg. For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen, utleveres nødvendig opplysninger til våre samarbeidspartnere, som eksempel: Gravferdsetaten, blomsterleverandør, leverandør av minnesamvær etc. Utover dette vil vi ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.Der du har samtykket til det, benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp, via e-post , telefon, SMS og postforsendelse.Grunnlaget for denne behandlingen er personvernsforordningen artikkel 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss. Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.