Det er vanlig å annonsere dødsfall i aviser som blir lest av avdødes famililie og kjente. Ha avdøde flyttet er det en fin gest å annonsere dødsfallet i media der avdøde tidligere har levd. Det er mest vanlig å bruke kors i annonsen når gravferden skjer fra kirke eller kapell, men det er også mulig å velge andre symbol.
Vi er behjelpelig med rådgiving og kontakter.

Her er eksempel på en annonse:

dodsannonse